OFERTA ŁÓDZKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
W OPINII MIESZKAŃCÓW MIASTA


Badania Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego wyniki pomogą dostosować ofertę łódzkich bibliotek publicznych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta. Ich celem jest diagnoza barier oraz potrzeb potencjalnych i rzeczywistych użytkowników łódzkich bibliotek publicznych. Udział w badaniach jest anonimowy, zgromadzone wyniki zostaną wykorzystane do celów badawczych oraz praktyczno-wdrożeniowych. Żadna z odpowiedzi nie zostanie ujawniona osobom trzecim w formie pozwalającej na identyfikację personalną Respondenta.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

Ankieta składa się z 17 pytań.